Alternatywne metody dezynfekcji wody

Na każdym ujęciu lub źródłu odbywa się czyszczenie wody z wykorzystaniem filtrów różnego rodzaju. Ta metoda jest bezwzględna dla usunięcia cząstek różnego rodzaju typu piachu oraz innego brudu. Podstawowy podział metod dezynfekcji wody wyróżnia:

Każda metoda jest stosowana przy źródle wody lub przy wejściu do sieci wodociągowej obiektu użytkownika, gdzie znajduje się sprzęt do uzdatniania i dostarczania wody do sieci.

 

Dezynfekcja termiczna wody

Dezynfekcja termiczna wody to jedna z pierwszych oraz dość często stosowana metoda, w przypadkach wykrycia występowanie bakterii Legionella.

Do zalet tej metody można odnieść to że ona nie wymaga dużo, bo jest niezbędne i wystarczające tylko zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.

Wiele obiektów używających tej metody twierdzi, że wyniki badań wody są dobre i nie przekraczają dopuszczalnych norm. My nie mamy podstaw mówić inaczej, ale z doświadczenia wiemy, że ta metoda do nie końca zdaje egzamin. Nie jest tajemnicą, że każdy użytkownik/obiekt zna możliwe daty kontrolnego poboru próbek przez sanepid i przed poborem próbek dokonuje przegrzanie sieci. A w razie dobrych wyników przez dłuższy okres czasu nie martwi się, chociaż bakterii szybko powstają z biofilmu - w tym bakterie Legionelli. Naszym zdaniem może być wykorzystywana tylko na bardzo małych obiektach. Ale ze względu jej duże wady nie jest przez nas polecana.

Zobacz wady tej metody:

Oto negatywny efekt metody

Mamy osobiste przykłady i podajemy przykłady/zdjęcia potwierdzające ilość zakamieniałego osadu wapiennego w grzejniku wody pojemnością 80L. To tylko w trzy letnim okresie domowej eksploatacji w jednorodzinnym mieszkaniu, gdzie zużycie wody nieporównywalnie mniejsze od społecznych obiektów.

Osad
góra osadu
Taka górka osadu waży ponad 6 kg. Ile niepotrzebnej energii zużyto przez tego typu osad?
Biofilm

Nie zdążyliśmy wykonać elementu przed czyszczeniem, ale przedstawiam jego wygląd po oczyszczeniu z kamienia.

Jego stan mówi sam za siebie. A takie i nawet większe zanieczyszczenie mogą posiadać rury. I dotyczy to nie tylko rur wody gorącej, a też rurociągów zimnej wody.

 

Metoda dezynfekcji Promieniowaniem UV

Przy małych przepływach wody układy mają nie zbyt duże gabaryty. Ale przy dużych przepływach gabaryty układów wzrastają wielokrotnie, a do tego jeszcze dochodzą szafy sterownicze.

Zalety:

Wady:

 

Metoda na podstawie dozowaniu do wody jonów srebra oraz miedzi drogą elektrolizy

Zalety:

Wady:

 

Metoda dezynfekcji chemiczna: podchlorynem

Zalety:

Wady:

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru
Jedna z najtańszych metod

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru to najlepszy wybór. Poznaj szczegóły oraz zalety tego systemu. Porównaj go z innymi metodami.

Zobacz więcej
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...